RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA XİDMƏTLƏRİ

GÜNÜMÜZÜN YÜKSƏK RƏQABƏTLİ BAZARLARINDA ŞİRKƏTLƏRİN ƏSAS MƏQSƏDİ SATIŞ VƏ DİSTRİBUSİYA KANALLARINI MÜMKÜN QƏDƏR EFFEKTİV ŞƏKİLDƏ İDARƏ ETMƏK, EYNİ ZAMANDA GƏLİRLİLİYİ VƏ SƏMƏRƏLİLİYİ ARTIRMAQDIR..

BeIT & Partners-in ekspert layihə qrupları planlaşdırma mərhələlərində məsləhət və dəstək xidmətləri təklif edir və Logo həllərini öz ölçüsü və sənaye tələblərinə uyğun olaraq müəssisələrin xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdırır. Mövcud həllərin fərdiləşdirilməsindən əlavə, müəssisələrin xüsusi ehtiyacları üçün proqram təminatı və inteqrasiya inkişaf xidməti də təklif olunur..

Dijital dönüşüm danışmanlığı

Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetimizde, dijitalleşen dünyada işletmelere rehberlik edebilmek, mevcut durumlarını belirlemek, dijital stratejilerini oluşturmak amacıylaihtiyaç duyacakları hizmetler bir arada sunulmaktadır.

Buradaki amaç işletmelerin mevcut durumlarına göre önceliklerini belirleyerek temelinde insan olgusunun yer aldığı bu dönüşümü kendi kültürlerine en uygun şekilde yaşamalarını sağlamaktır.

LAYİHƏ İDARƏETMƏSİ

 

Layihə idarəetməsi, Logo həllərinin müəssisələrə uyğunlaşdırılması və xüsusi proqram hazırlanması kimi layihələrin BeIT & Partners`in Layihə İdarəetməsi Metoduna sadiq qalaraq idarə olunması üzrə konsultasiya və audit xidmətidir. Bu xidmət layihə tətbiqi və xüsusi proqram inkişaf etdirmə xidmətləri ilə birlikdə təklif olunur.

.

LAYİHƏNİN TƏTBİQİ

Layihə Tətbiqi xidməti, müəssisələrin ERP və digər funksional həllər vasitəsi ilə proseslərini idarə etmələri üçün tələb olunan analiz, dizayn, tətbiqetmə, fəaliyyətə başlama və fəaliyyətə başladıqdan sonra iştirak mərhələlərini əhatə edəcək şəkildə təklif olunan konsultasiya xidmətidir. Layihələr BeIT & Partners`in Layihə İdarəetmə metoduna riayət etməklə intizamlı şəkildə aparılır və inkişaf müddətləri və müştəri gözləntiləri iş prosesləri boyunca daima ön planda qalır.

 

BeIT & Partners Layihə İdarəetmə metodu, məhsul satışından əvvəlki fəaliyyətlərdən başlayaraq, istifadəçi dəstəyi addımlarına kimi layihələri uğurla həyata keçirmək üçün əlavə dəyər yaradan hərtərəfli metoddur. Bu metodla, layihələrdə effektiv analiz və planlaşdırma, maraqlı tərəflər arasında ünsiyyətin düzgün idarə olunması və əsas istifadəçilərin layihədə səmərəli iştirakı hədəflənir.

.

XÜSUSİ PROQRAM İNKİŞAF ETDİRMƏ

Logo, müxtəlif platformalarda təcrübəli xüsusi layihə ekspertlər qrupu ilə şirkətlərin ehtiyacları əsasında xüsusi tətbiqetmələr təklif edir, konsaltinq, dəstək, təlim, inteqrasiya, hostinq və tətbiqetmə xidmətləri göstərir. Şirkət, Xəzinədarlığın İdarə olunması, B2B sistemləri, Məlumat Toplama, Konsolidasiya və Mərkəzi Hesabat sahələrində əməliyyat ehtiyaclarını ödəmək və icraçıları hazırladıqları hesabat sistemləri ilə qərar qəbul etmələrində dəstəkləmək üçün biznes həlləri təqdim edir. Logo tərəfindən hazırlanmış xüsusi layihələr 70-ə yaxın ölkədə minlərlə müştəriyə bir çox dillərdə xidmət göstərir.

FƏRDİLƏŞDİRMƏ VƏ İNTEQRASİYA

Günümüzün sıx rəqabət mühitində müəssisələr fərdi iş tərzlərini dəstəkləmək üçün proqram təminatlarının fərdiləşdirmə və inteqrasiya ehtiyaclarına ehtiyac ola bilər.

Ekspert qruplarımız, Logonun layihə həlləri ilə müəssisələrə xas olan prosesləri əhatə etmək üçün Fərdiləşdirmə və İnteqrasiya xidmətləri təklif edirik.

Üçüncü tərəf proqramının Logo həllərinə inteqrasiyası üçün təkmilləşdirmələr bu xidmətin bir hissəsidir.

SONRASI XİDMƏT DƏSTƏKLƏRİ

Layihə Sonrası Dəstək, Layihənin Tətbiqi və Xüsusi Proqram İnkişaf etdirmə xidmətlərindən sonra müəssisələrdəki istifadəçiləri dəstəkləmək və yeni tələbləri idarə etmək üçün təklif olunan xidmətdir. Müəssisələrin ehtiyac duyduğu sahədən asılı olaraq Yerində Dəstək, Çağrı Mərkəzi, Uzaqdan Bağlantı və Sistemin Texniki Baxım xidmətləri təqdim olunur.

İNKİŞAF ETDİRMƏ

Mövcud proqramın yaradılması, konfiqurasiyası və digər sistemlərlə birləşdirilməsi.

SUALLAR VƏ SORĞULARINIZ ÜÇÜN

Məhsullarımız haqqında məlumat istəyə və bir demo məhsul tələb edə bilərsiniz. Mütəxəssislərimiz sorğularınız üçün ən uyğun həlli tapmaqda köməklik göstərəcəklər.

Qeyd edilən formu doldurub təqdim edərək Siz BeİT vebsaytının istifadə qaydaları və şərtlərini anlayıb qəbul edirsiniz. Mövcud olan giriş, saxlama, düzəliş, silinmə, təhlükəsizlik, səhifələrarası keçirdlər və digər mövzular daxil olmaqla şəxsi məlumatlarınızın toplanması və istifadəsi haqqında bütün detallar BeIT məxfilik siyasətində mövcuddur.